ร่วมแสดงความยินดีกับ ... แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 19

21 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ...
แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
กรรมการแพทยสภา แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 19
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ประจำปี 2565 จาก...กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์


#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่