อากาศร้อนและมลพิษฝุ่นควัน

8 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มโอกาสป่วย
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคหลอดเลือดหัวใจ
- โรคความดันโลหิตสูง

โดยเฉพาะคนที่เป็น
- โรคเบาหวาน
- ผู้สูงอายุ
- คนอ้วน

หากมีอาการเหล่านี้ .. ต้องรีบรับการรักษา
- เจ็บแน่นหน้าอก
- ใจสั่น
- ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
- แขนขาชา
- แขนขาอ่อนแรง
- หน้ามืดเป็นลมหมดสติ

โทร.1669 รีบไปโรงพยาบาลทันที
ที่มา : กรมควบคุมโรค

 ด้วยความห่วงใย จาก
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#PM25
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่