นศ.ปริญญาโท ทุน Service and research assistant (RA) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้รับรางวัล Excellent Research Award จากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

13 มิถุนายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ณัฐชา ศกุนะสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท ทุน Service and research assistant (RA) ในโอกาสได้รับรางวัล Excellent Research Award จากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง Short-term Curcumin, Curcumin-Piperine Supplementation Improved Cardiac Function and Oxidative Stress in Myxomatous Mitral Valve Degenerative Stage C Dogs ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 29 The 16th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2024) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ผศ. ดร. น.สพ.วันพิทักษ์ ป้องกัน อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
แกลลอรี่