รัฐบาลไทยจับมือญี่ปุ่น พัฒนาระบบแจ้งเตือนไฟป่าผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาไฟป่านำร่องเชียงใหม่ที่แรก

19 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

      นายโอตากะ มาซาโตะ (H.E. Mr. OHTAKA Masato) ว่าที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ “ระบบแจ้งเตือนผ่านดาวเทียมเพื่อจัดการไฟป่าในในพื้นที่นำร่องอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนไฟป่าผ่านดาวเทียม” สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีเข้าร่วมในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย

     โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและแจ้งเตือนไฟป่าในพื้นที่นำร่อง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิศวกรจาก บริษัท SONY และ NTT Data ประเทศญี่ปุ่น ทำระบบ Sensor ตรวจจับไฟป่า เพื่อทดสอบการส่งสัญญาณระยะไกล และระบบดาวเทียมที่มีความเสถียรและแม่นยำสูง รวมทั้งระบบส่งข้อความแบบสั้นผ่านระบบดาวเทียม QZSS ของประเทศญี่ปุ่นช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับข้อมูลจุดความร้อนและประเมินสถานการณ์ได้รวดเร็วในพื้นที่ป่าลึกไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารชนิดอื่น ส่งผลต่อการควบคุมไฟป่าได้ทันท่วงที ช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่า อันก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่น PM2.5 รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ดับเพลิง โดยได้ติดตั้งระบบ Sensor ไปแล้วกว่า 10 จุด ซึ่งในอนาคตทางผู้พัฒนาจะติดตั้งระบบ Sensor ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 38 จุด ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการไฟป่าในปีหน้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาให้เป็นพื้นที่นำร่องและพัฒนาต่อไปแก่ท้องถิ่น ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่