พิธีทำบุญตึกสำนักงาน อาคาร 3

23 เมษายน 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ที่ปรึกษาและปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านกิจการสำนักงานมหาวิทยาลัย และคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานอาคาร 3