เชิญชวนผู้รักการวิ่งเข้าร่วมโครงการ "Engineer Your Healthy Run เพราะการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น...ท่านสร้างได้"

2 กรกฎาคม 2562

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจและผู้รักในการวิ่ง เข้าร่วมการอบรม และ Workshopในโครงการ "Engineer Your Healthy Run เพราะการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น...ท่านสร้างได้"

โครงการนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมาหลายท่านทีเดียว โดยคอร์สการอบรมแบ่งเป็น 3 คอร์ส ได้แก่


คอร์สที่ 1 "วิ่งแล้วเจ็บ...เจ็บแล้ววิ่ง หนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ" จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร. นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Orthopaedic Sports Surgery, Cartilage Treatment และ Tissue Engineering อาจารย์ประจำภาควิชาออโธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอล เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ซึ่งคอร์สนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อ ตลอดจนการบรรเทาอาการและการรักษา


คอร์สที่ 2 “วิศวกรรมในการวิ่ง” จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะอธิบายการวิ่งในมุมมองเชิงวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงกลศาสตร์ ตำแหน่งและทิศทางของการรับแรง ตลอดจนปัจจัยเชิงกลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ


คอร์สที่ 3 “หัวใจ...สำคัญไฉนกับการวิ่ง” จัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางไฟฟ้าหัวใจ การันตีด้วยรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ในสาขา Physiology, Pharmacology และ Pathology ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา(ด้านวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหัวใจกับการวิ่ง ภาวะโรคหัวใจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะโรคหัวใจในนักกีฬาวิ่ง


โดยทั้ง 3 คอร์ส ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และซักถามคำถามกันอย่าง Exclusive เลยทีเดียว เพราะแต่ละคอร์สรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมเพียง 30 ท่านเท่านั้น! และผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย


โปรดอย่ารอช้า สมัครเลย >> https://bit.ly/2Rn0Qr6 ค่าสมัครเพียง 1,500 บาทต่อคอร์ส

พิเศษ! สำหรับท่านที่สนใจสมัครทั้ง 3 คอร์ส ชำระเพียง 4,000 บาท เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://bmei.cmu.ac.th/healthyrun/
 

ข้อมูลโดย : bmei.cmu.ac.th
แกลลอรี่