CMUBS นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในงาน Happy Chinese New Year 2024

16 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และ ผศ.ดร.ตุลยา ตุลาดิลก นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีนในงาน Happy Chinese New Year 2024 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ ผสานผลังจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนแก่นักศึกษาและคณาจารย์นานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวจีนและสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยอื่น

โอกาสเดียวกันนายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานได้จัดให้มีการออกบูธอาหารจากนักศึกษาชาวจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเชิดสิงโตอันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล และการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก Facebook Fanpage Seed CMU
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่