การฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าฝึกงานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำแบบครบวงจร

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าฝึกงานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำแบบครบวงจร Smart for Better Life โดยมี? คณาจารย์ประจำของแต่ละสาขาเป็นวิทยากร และตอบคำถามให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565
ณ ฟาร์มทดลองภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่