วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

29 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์
มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ณ สุสานหายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี เขาร่วมในพิธี พร้อมทั้ง เป็นประธานในการวางผ้าไตร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวจักรพิทักษ์ เนื่องในการสูญเสียมารดา ในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่