บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่นที่ 53

22 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ บันทึกภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่