พิธีปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals”

1 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมกล่าวปิดกิจกรรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals” ที่เปิดโอกาสให้สัตวแพทย์มาร่วมเรียนรู้กระบวนการรักษาและผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยงแบบเชิงลึก จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูกในสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิด ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่