ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่