คณะศึกษาดูงานจาก School of Medical Sciences , Universiti Sains Malaysia Health Campus ประเทศมาเลเซียเยี่ยมชมสถาบันฯ

27 กันยายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานจาก School of Medical Sciences , Universiti Sains Malaysia Health Campus ประเทศมาเลเซีย นำโดย Assoc. Prof. Dr. Kamarul Imran Musa และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันฯ พร้อมเข้าพบคณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและการเรียนการสอนของทั้ง 2 สถาบัน พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในสถาบันฯ


แกลลอรี่