ปลัดกทม. ศิษย์เก่าแมสคอม รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ปี 64

12 มีนาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 23 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี2562 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันสตรีสากล จากกระทรวงแรงงาน


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่