คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

21 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ ??
https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1213
ข้อมูลโดย : https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/index.php?r=site/viewnews&id=1213