สื่อสารฯ ต้อนรับการกลับมาของ Splice Media เปิดบ้านจัดงานใหญ่ “Splice Beta 2023” ประเทศไทย รวมเครือข่าย Media Startup กว่า 300 คน จาก 56 ประเทศทั่วโลก

12 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดบ้านให้การต้อนรับบริษัท Splice Media Pte Ltd. จากประเทศสิงคโปร์ บริการพื้นที่อาคารเรียนและอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) จัดงานใหญ่ระดับนานาชาติ “Splice Beta 2023” ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2566 รวมเครือข่ายสื่อและ Media Startup จาก 56 ประเทศ ที่ทำงานในบริษัทมากกว่า 150 บริษัททั่วโลก รวมจำนวนกว่า 300 คน มาร่วมอัพเดทข้อมูลข่าวสาร แชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างระบบนิเวศการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคม ผ่านวิทยากร (Keynote Speaker) 41 คน และหลากหลายกิจกรรมทั้ง Workshops, Clinics, Conversations, Presentations และการ Pitching ชิงเงินสนับสนุน 5,000 USD จาก Google

ทั้งนี้ Splice Media เคยจัดงาน Splice Beta 2022 ครั้งแรกที่คณะการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2565 ในปีนี้คณะฯ ได้เปิดให้บริการพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับรองรับการจัดงานแบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยห้อง Auditorium 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม ห้อง Live Studio (Green Screen) ห้อง Performance Studio (Black Box) ห้อง Learning Space ห้อง Auditorium 120 ที่นั่ง ห้องประชุมต่าง ๆ ของอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)

CIC เป็นศูนย์บริการนวัตกรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมบริการวิชาชีพที่ช่วยสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมถึงบ่มเพาะ ผลักดันนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่การเป็น Startup ด้าน Creative & Media ตลอดจนหารายได้จาก 5 บริการหลัก ได้แก่ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร วางแผนประชาสัมพันธ์/การสื่อสารการตลาด ออกแบบ/จัดอีเว้นต์ และให้บริการเช่าพื้นที่พร้อมระบบถ่ายทอดสด (Live) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU หรือโทร 0 5394 2713

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #CIC

แกลลอรี่