สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop ยี่เป็งรำลึก

26 ตุลาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop ยี่เป็งรำลึก ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการผลิตงานหัตถกรรมในประเพณียี่เป็ง ได้แก่ การประดิษฐ์โคมล้านนา และการประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และได้เรียนรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานหัตถกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง โดยมีรอบการจัดกิจกรรมและรายละเอียด ดังนี้

* วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การประดิษฐโคมล้านนา

- รอบที่ 1 (เช้า) เวลา 10.00-12.00 น.

- รอบที่ 2 (บ่าย) เวลา 14.00 – 16.00 น.

* วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 การประดิษฐ์กระทง

- รอบที่ 1 (เช้า) เวลา 10.00-12.00 น.

- รอบที่ 2 (บ่าย) เวลา 14.00 – 16.00 น.

**** ค่าลงทะเบียนคนละ 120 /รอบ (ค่าลงทะเบียนรวมค่าวัสดุอุปกรณ์เเละอาหารว่างแล้ว)

**** จำกัดรอบละ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับชิ้นงานที่ได้ร่วมประดิษฐ์ทุกท่าน ****

ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2766

แกลลอรี่