คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบรรยาย CB1220 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม (STEM Education) อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในโครงการ ERASMUS+ Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) โดยมีนักวิชาการจากนานาชาติ ทั้งจากทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมงานกว่า 40 ท่าน

แกลลอรี่