พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

16 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนนักศึกษาได้เข้ามามอบพานไหว้ครู พร้อมทั้งการ์ดไหว้ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา และคติธรรมสอนใจ รวมถึงธำรงไว้ซึ่งการรักษาและปฏิบัติเพื่อให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดี ในนามผู้แทนคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
แกลลอรี่