คณะบริหารธุรกิจ รับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1 เมษายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี และนายกรชิต พิชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดยคุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม รักษาการผู้จัดการทั่วไป , คุณยุพดี อนุเวชสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ , คุณนพดล วันดี ผู้อำนวยการสินเชื่อการตลาด สำนักงานอำนวยสินเชื่อเชียงใหม่ และคุณศิริลักษณ์ พงษ์จินดาทิพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน เป็นผู้แทนบริษัทเข้ามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

โดยทุนการศึกทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 ทุน จำนวนทุนละ 30,000 บาท มีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้
1.นางสาวกฤตชญา สุทธ์ธนกุล
2.นายวันเฉลิม มาปินตา
3.นางสาววิภัสรา วุฒิศรี

แกลลอรี่