เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรม เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Artificial Intelligence and it’s Applications in Research)

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรม เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Artificial Intelligence and it’s Applications in Research)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565
ลงทะเบียนเข้าอบรม ฟรี !! ในรูปแบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม :: https://agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/23156/5/3

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐชนน สันทรัพย์
โทร. 0-5394-4031 , 081-6722469
แกลลอรี่