มอบเงินอัดฉีดโล่ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกครั้งที่ 1

6 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มอบเงินอัดฉีดทีมฟุตบอล ส.มช. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมอบมอบโล่ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่