ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านงานอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์อนงศ์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง และด้านระบบ Smart University และการรักษาความปลอดภัย (CCTV) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่