กิจกรรมการชี้แจงผล เรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อสม. ณ อบต.แม่ก๊า จ.เชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดกิจกรรมการชี้แจงผลผ่านระบบประชุมทางไกล ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนในอาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และชี้แจงผลของระดับแอนติบอดีต่อการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่อาสาสมัครปศุสัตว์ จะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งในวันเดียวกันนั้น ทางอบต.ได้มีการแจกจ่ายวัคซีนสำหรับสุนัขและแมวเพื่อเริ่มโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า โดยมี นายวัฒนา ปัญญาเตมีย์ ผู้อำนวยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
แกลลอรี่