ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้มเพื่อนักศึกษา เดินหน้าจัดบรรยายกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จด้าน Sales & Marketing จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์

13 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จด้าน Sales & Marketing” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญคุณพิทักษ์ นรเทพกิตติ General Manager จากอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท เป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานะผู้มากประสบการณ์และอยู่เบื้องหลังการเติบโตและความสำเร็จของหลากหลายองค์กร อาทิ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ, โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ, Dusit Thani College ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ของการทำงานในสาย Sales & Marketing ในระดับองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเสริมความรู้และความเข้าใจจากประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา ทั้งนี้ ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสเดียวกันด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่