นักศึกษาสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Student Workshop 2022 “พึ่งพา-อาศัย : CO-with CREATORs” ในงาน งานสถาปนิกกรุงเทพ’65

29 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายกฤตพล ญาติจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนิสิต-นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเสนอผลงาน “50:50 street” ในนิทรรศการ ASA Architectural Design Student Workshop 2022 “พึ่งพา-อาศัย : CO-with CREATORs” ที่บอกเล่าถึงแนวคิด วิธีการจัดการ อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานออกแบบ pavilion รถเข็น เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ co with creator และให้สังคมมีส่วนร่วมรับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน ณ งานสถาปนิกกรุงเทพ’65 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
.
ผลงานของนักศึกษา “50:50 street” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นั้น มีแนวคิดคือ การนำประเด็นปัญหาทางเท้าทั้งที่จอดรถ และร้านอาหารรถเข็นข้างทางในประเทศไทยและเลือกตัวอย่างสถานที่ที่มีปัญหานี้คือ หลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำมาวิเคราะห์ โดยทำงานร่วมกับ users ที่หลากหลายทั้งแม่ค้าที่ขาย นักศึกษาที่ซื้อ นักศึกษาที่ไม่ชอบ เพื่อมาหาตรงกลางร่วมกัน โดยจะเป็น pattern การวางรถเข็น modular และ รถเข็นที่เป็นในรูปแบบ transform และสอดแทรก street art ที่ได้สีจากไฟจราจรที่นำมาดรอปลงเพื่อแสดงการตักเตือนลงไปด้วย
.
นอกจากนี้ ยังมีผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ที่เข้าร่วมงาน workshop ชื่อผลงาน “มานะมานี ที่เมต้าเวิร์ส” โดยนายภาคิน ทองบาง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
โดยมีแนวคิดคือ การทำโลกเสมือนเพื่อมารองนับสำหรับวัยเกษียณที่เบื่อหน่ายกับต้องการพบปะผู้คนหรือออกไปคุยกันข้างนอกแต่ไม่สะดวก จึงได้นำตัวเมต้าเวิร์สที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาใช้เพื่อให้เป็นเสมือนแหล่งรวมตัวของทั้งเพื่อน ญาติ หลาน ๆ ให้สามารถมาเจอกันได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกัน
.
การ Workshop ครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ จาก 37 สถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และได้แสดงความสามารถทางการออกแบบ ในการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและเข้าใจกระบวนการนำเสนองานในพื้นที่สาธารณะ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนและการออกแบบต่อไป
แกลลอรี่