คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

30 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช.
ในโครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง ”
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แกลลอรี่