นักคณิต มช. เผยโครงสร้างไจโรกรุปก่อกำเนิดแบบเข้ม

28 ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

           ไจโรกรุป (Gyrogroup) เป็นชื่อโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แบบนามธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการรวมความเร็วแบบไอน์สไตน์ของความเร็วที่เป็นไปได้เชิงสัมพัทธ์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นโครงสร้างทางพีชคณิตที่ผสมผสานร่วมกับโครงสร้างเชิงทอพอโลยี ซึ่งการศึกษาโครงสร้างดังกล่าวนี้ยังมีการศึกษาในวงจำกัด

นายจตุรนต์ วัฒนาพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ผศ.ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ และ รศ.ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ศึกษาสมบัติเชิงเรขาคณิตของไจโรกรุปที่มีสมบัติพิเศษบางประการ เรียกว่าไจโรกรุปก่อกำเนิดแบบเข้ม โดยได้พิสูจน์การมีอยู่จริงของฟังก์ชันระยะทางแบบคำ เมื่อรวมกับความรู้เรื่องไจโรกรุปแอ็กชัน จึงสามารถขยายบทตั้งชวาร์ค-มิลเลอร์ ซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่มีชื่อเสียงในคณิตศาสตร์ สาขาทฤษฎีกรุปเชิงเรขาคณิต ไปยังกรณีของ
ไจโรกรุปก่อกำเนิดแบบเข้มได้

อ่านงานวิจัย https://doi.org/10.1007/s13398-021-01062-y
แกลลอรี่