โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market : R2M)

19 เมษายน 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market : R2M) “เส้นทางงานวิจัยสู่สุดยอดธุรกิจใหม่ในตลาดจริง”
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า
200,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2566
สมัครเข้าร่วมโครงการ
คลิกเลย
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ตารางการจัดกิจกรรม
 สิงหาคม - กันยายน 2566: กิจกรรม R2M Boot Camp รอบมหาวิทยาลัย
 กันยายน 2566: การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนรอบมหาวิทยาลัย
 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566: กิจกรรม R2M Boot Camp รอบภูมิภาค
 พฤศจิกายน 2566: การแข่งขันรอบภูมิภาค
 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567: การแข่งขันรอบประเทศ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครรายบุคคล หรือรายทีม ทีมละ 3 - 5 คน
 สมาชิกภายในทีมต้องมี 2 สาขา หรือ 2 คณะขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : Basecamp24
Tel. 062 439 6988 (การ์ด)

แกลลอรี่