ร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “อาหารถิ่น กินเป็นยา”

10 กรกฎาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16:00 – 17:00 น. ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณพรรษา บัวมะลิ ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ คุณเจษฎา ชคทันต์บดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ และคุณกาญจนา ศรีประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา ร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “อาหารถิ่น กินเป็นยา” ในงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ในช่วง Education Talk ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้นำเสนอกิจกรรมของโครงการ Soft Power: Lanna Localicious ชูสำรับวิถีชุมชน อาหารเป็นยา สมุนไพร คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนด้านเกษตร สมุนไพร และอาหารชุมชนของเทศบาลตำบลลวงเหนือและเทศบาลตำบลสันป่าเปา
แกลลอรี่