ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งหนังสือเกี่ยวกับ มช. เพื่อแปลงผันและนำเข้าระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUDC)

21 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ส่งหนังสือเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแปลงผันและนำเข้าระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUDC)" บนฐานข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Digital Collections : CMUDC) อ่านรายละเอียดได้ที่ http://cmu.to/liRft

       สอบถามเพิ่มเติม งานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ โทร. 0 5394 4529

แกลลอรี่