พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (Sport Day)

17 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (Sport Day) โดยคณะฯ ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดภายใต้แนวคิด FON CMU: 6Rs For Earth ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
 
ข้อมูลโดย : http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=15381
แกลลอรี่