คณะเกษตรศาสตร์ให้ต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

12 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะทำงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ นำเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการโครงการหลวง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "ตึกกานดา" อาคารปรับปรุงสมุนไพร โรงเก็บกาแฟ และร้านค้าโครงการหลวงฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่