งานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และกิจกรรมกีฬา อก.สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 28 ปี และกิจกรรมกีฬา อก.สัมพันธ์ โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่