ไวรัส "RSV" ไวรัสร้ายใกล้ตัวลูกน้อย

26 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ไวรัส RSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจะทำให้หลอดลมฝอยอักเสบ และปอดบวมได้


อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV
• อาการเล็กน้อย
มีไข้ต่ำ
คัดจมูก
มีน้ำมูก
ไอมีเสมหะ
• อาการรุนแรง
มีไข้สูง
ปอดบวม
หายใจเร็ว หอบเหนื่อย และหายใจมีเสียงวี๊ดๆ


การรักษาทำอย่างไร ?
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV การรักษาเป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมหรือน้ำเกลือผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอดและดูดเสมหะออก

วิธีป้องกันลูกน้อยจากไวรัส RSV
– ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอยู่เสมอ
- ใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ
– หลีกเลี่ยงการไปชุมชนหรือที่แออัด
– ทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็ก เป็นประจำ
-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรียบเรียง : นางสาวธัญญลักษณ์ สดสวย
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่