ผู้บริหารคณะร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Skills4Life - The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับทุกคนช่วงวัย

26 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Skills4Life - The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับทุกคนช่วงวัย โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. กล่าวนำเสนอโครงการดังกล่าวฯ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่