ขอเชิญร่วมกิจกรรม NURSE CMU RUN 2019: RUN FOR HEALTH (พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ)

30 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ สภาการพยาบาล ขอเชิญพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม NURSE CMU RUN 2019: RUN FOR HEALTH (พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ) เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายได้ทั้งหมดสร้างกุศลสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 ประเภท
- Fun Run (ระยะทาง 3 กม.)
- Mini Marathon (ระยะทาง 10.5 กม.)
- Charity Run (ระยะทาง 3 หรือ 10.5 กม.)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกลงพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้รับหมวกที่ระลึกของการจัดงานดังกล่าวด้วย
เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun
FB: NURSE CMU RUN
Line: @nursecmurun
โทรศัพท์ 063-624-2262
แกลลอรี่