ขอเชิญชาว มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มช. 26 เม.ย.นี้ ที่ลานสัก

17 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า
.
กิจกรรมในวันงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.59 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม เวลา 09.00 น. จะมีการแข่งขันประกวดลาบ ณ บริเวณลานสัก สำหรับพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มขึ้น เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม โดยขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานจะเคลื่อนขบวนมาเข้าสู่บริเวณพิธี และจะมีการแสดงฟ้อนเล็บ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนดำหัว การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ
.
หลังจากมอบรางวัลแล้ว รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ในฐานะประธานจัดงานจะกล่าวรายงานและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบเครื่องไหว้ดำหัวแก่อดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ในวันสำคัญนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตอธิการบดี (ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส) กล่าวอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยร่มแดนช้าง จากนั้นผู้เข้าร่วมงานจะทยอยดำหัว ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นใต้ต้นสัก และรับประทานอาหารว่างที่แต่ละคณะนำมาจัดเลี้ยงร่วมกัน
.
ขอเชิญชาว มช.ทุกท่านร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน
แกลลอรี่