สถาบันพลังงาน มช. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านดิจิทัลของเทศบาลเมืองแม่เหียะเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

4 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในโครงการพัฒนากลไกและต้นแบบธุรกิจ ที่เอื้อต่อการลงทุนเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านดิจิทัลของเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการทำงานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำนวยความสะดวก เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 5 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE , ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ , ระบบหนังสือรับรองการแจ้งฯ ออนไลน์ และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่