พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals”

27 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Intermediate level of fracture repair in small animals” จัดโดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic fracture repair I ที่จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการรักษาและผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยงแบบเชิงลึก จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูกในสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่