นักศึกษาระดับปริญญาตรี อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

21 ตุลาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)


ชื่อผลงาน : หลิมมี่ฟิชชี่ (Limmy Fishy)
ประเภท : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

จัดโดย กองพัฒาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้อง Grand Hall 203 ชั้น 2 กรุงเทพฯ
แกลลอรี่