ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เนื่องในเทศกาลปีใหม่

11 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำตัวแทนคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมน้อมรับฟังโอวาท คำอวยพรถือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่