บรรยายรูปแบบ online หัวข้อ Peripheral blood film evaluation: what lies beneath?

27 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ FACEBOOK LIVE ครั้งที่ 3  ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น.  หัวข้อ Peripheral blood film evaluation: what lies beneath?  โดย อาจารย์ น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


website : http://www.vet.cmu.ac.th/cmvc2020/index.html

#CMVC2020
#ประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์_2563
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่