มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024”

8 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เข้ารับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” ให้แก่องค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล จากอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ซึ่งจัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในงานสัมมนา “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2024” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
.
รางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024” จำนวน 5 องค์กร ได้แก่
1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
3. วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. บริษัท สากล เอนเนอยีจำกัด (มหาชน)
5. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
แกลลอรี่