คณะนิติศาสตร์ สมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

3 มีนาคม 2566

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง EP320001 และ EP320003 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32476

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942911