คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการต้อนรับทีมหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

4 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า และ สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์ สัตวแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ในการต้อนรับทีมหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้าง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้างของปางช้างในเขตพื้นที่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่