กิจกรรมประชุมปูเสื่อประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจัดงาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

27 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อเป็นพื้นที่ให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการจัดงาน เชิญชวนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ โดยในครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำเรื่องการปิดรับเอกสารช่วงปิดปีงบประมาณ การส่งเอกสารสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible benefits) และร่วมพูดคุยประเด็นปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไป ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=289 

แกลลอรี่