ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

24 ธันวาคม 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ค้นหาคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบ
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. INBOX เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.
2. สำนักทะเบียนฯ : โทร. 0 5394 8915-19
3. คณะต่างๆ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact 

แกลลอรี่