ต้อนรับดูงาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

29 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการ Language and Leadership for Creative English Camp 2023 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 55 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการ อาทิ 3D Printing Streaming Game Social Commerce เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่