วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

14 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30-16.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อมูลโดย : http://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=9208
แกลลอรี่